Lietošanas noteikumi

Sīkdatņu politika

Dokumenta nolūks ir sniegt datu subjektiem informāciju, saistībā ar sīkdatņu izmantošanu un apriti šajā tīmekļa vietnē.

 

Informācija par vietni un vietnes pārzini

 Tīmekļa vietne – https://dreaminternational.lv

Pārzinis - SIA "Dream International", reģistrācijas numurs: 40103804328, juridiskā adrese: Rīga, Hospitāļu iela 39 -20, tālrunis: +371 29400053, epasts: info@dreaminternational.lv

Kopējā informācija par fizisko personu datu apstrādi:Privātuma politika

1.      Kas ir sīkdatne

Sīkdatnes ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot interneta vietni, tiek lejupielādētas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejupielādēts konkrētās vietnes saturs. Sīkdatņu nepieciešamība ir, no vienas puses, tehnoloģiski nodrošināt vietnes darbību, bet no otras puses, labāk izprast lietotāju pieredzi un satura izmantošanu Tīmekļa vietnē. Atbilstoši turpinājumā sniegtajam aprakstam, sīkdatnes pēc to funkcionālās nozīmes tiek grupētas funkcionāli nepieciešamajās, tātad, tādās, bez kurām faktiski nodrošināt Tīmekļa vietnes darbību nav iespējams, un tādās, bez kurām Internet vietne darbosies, taču kādai no pusēm – Internet vietnes apmeklētājam vai Pārzinim, nebūs iespējams pilnvērtīgi iegūt vai izprast Internet vietnes lietošanas pieredzi vai statistiku. Galvenā atšķirība starp iepriekšminētajām sīkdatņu grupām ir tāda, ka jebkuras sīkdatnes, kuras nav funkcionāli nepieciešamas, lietotāja iekārtā tiek lejupielādētas tikai tad, ja lietotājs ir devis piekrišanu nefunkcionālo sīkdatņu izmantošanai.

2.      Sīkdatņu nepieciešamība un funkcijas

2.1.   Funkcionālās sīkdatnes - funkcionāli un tehniski nepieciešamas sīkdatnes, bez kurām nebūtu iespējama pilnvērtīga Tīmekļa vietnes darbība. Tīmekļa vietnēm nav savas atmiņas, un tās neuztur sesijas statusus, t.i., ja lietotājs pārlūko dažādas tīmekļa vietnes sadaļas, lietotājs netiek atpazīts kā viens un tas pats lietotājs; sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāju. Galvenā sīkdatņu funkcija ir ļaut tīmekļa serverim saņemt informāciju par lietotāja sesiju tā optimizējot lietotāja pieredzi Tīmekļa vietnes izmantošanā. Pie funkcionālajām sīkdatnēm pieder arī tās sīkdatnes, kuras nodrošina paša sīkdatņu mehānisma darbību, proti, Pārzinim nav citu iespēju iegūt Tīmekļa vietnes lietotāja piekrišanu vai ne-piekrišanu citu sīkdatņu lejupielādei, kā vien, izmantojot sīkdatņu pārvaldības rīku. Tā kā sīkdatņu pārvaldības rīka darbībai ir nepieciešamas sīkdatnes, savukārt piekrišanas pārvaldība ir normatīvo aktu prasība nefunkcionālo sīkdatņu gadījumā, sīkdatņu pārvaldības rīka darbības sīkdatnes ir atzīstamas par Tīmekļa vietnes funkcionēšanai nepieciešamām sīkdatnēm. Detalizēts funkcionālo sīkdatņu uzskaitījums:

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes nolūks/funkcijas

Sīkdatnes pastāvēšanas ilgums (dzīvildze)

Sīkdatnes izmantošnas tiesiskais pamatojums un piezīmes

dreaminternational_session

Nodrošināt konkrētās sesijas pastāvīgumu un autentiskumu.

2 stundas

Leģitīmā interese uzturēt vietni - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam

XSRF-TOKEN

Nodrošina aizsardzību informācijas nosūtīšanai – piemēram, ievadot informāciju kontaktformās, nodrošina informācijas integritāti

2 stundas

Leģitīmā interese uzturēt vietni - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam

Cookie_available

Glabā piekrišanas faktu ne-funkcionālo sīkdatņu saglabāšanai lietotāja galaiekārtā. Svarīgs elements, nodrošinot lietotāja izvēles nemainīgumu.

12 mēneši

Leģitīmā interese uzturēt vietni - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam

 

2.2.   Ne-funkcionālās sīkdatnes - nepieciešamas, lai palīdzētu analizēt Tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, lai izprastu apmeklētāju darbības Tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne izmanto tā sauktās trešo pušu analītiskās sīkdatnes, ar kurām informācija tiek apkopota, uzkrāta un analizēta, izmantojot vietnes apmeklētāju rīcības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Analytics rīks, kā arī Meta corp. (iepriekš zināms kā Facebook). Ar to palīdzību Pārzinis iegūst iespēju analizēt apmeklētājus un attiecīgi pielāgot Tīmekļa vietni, lai Tīmekļa vietnes darbība būtu pēc iespējas efektīvāka, piemēram:

2.2.1.iegūt tā sauktos “demogrāfijas” datus, tādējādi noteiktā laika periodā izprotot Tīmekļa vietnes apmeklētāju profilu un, piemēram, attiecīgi pielāgojot dažādas informatīvas kampaņas nepieciešamajai mērķa auditorijai;

2.2.2.noskaidrot satura un apmeklējuma datus, proti, kuras sadaļas Tīmekļa vietnes apmeklētāji ir apmeklējuši visbiežāk un pie kurām sadaļām pavadījuši ilgāko laiku – tas dod iespēju labāk izprast Tīmekļa vietnes struktūru, kā arī izplānot, kā labāk pasniegt sabiedrībai būtisku informāciju, lai tā pēc iespējas efektīvāk sasniegtu mērķa auditoriju;

2.2.3.uzzināt, no kuriem avotiem ir Tīmekļa vietnes lietotāju plūsma, tādējādi, pielāgojot attiecīgās reklāmas kampaņas efektīvākai sabiedrības sasniegšanai, kā arī mērot jaunu reklāmas kampaņu efektivitāti;

SVARĪGI! Neskatoties uz daudziem Pārziņa ieguvumiem, ne-funkcionālās sīkdatnes no Tīmekļa vietnes tiks lejupielādētas attiecīgajā (Jūsu, Tīmekļa vietnes apmeklētāja) galaiekārtā tikai tad, ja būsiet, izmantojot izvēles iespēju, sniedzis savu piekrišanu!

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas ne-funkcionālās sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes nolūks/funkcijas

Sīkdatnes pastāvēšanas ilgums (dzīvildze)

Sīkdatnes izmantošnas tiesiskais pamatojums un piezīmes

_ga

Sīkdatni uzstāda Google Analytics un izmanto, lai atšķirtu lapas apmeklētājus (anonīmi – neievācot lietotāju identificējošu informāciju)

1 gads

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

_gid

Sīkdatni uzstāda Google Analytics un izmanto, lai atšķirtu lapas apmeklētājus (anonīmi – neievācot lietotāju identificējošu informāciju)

24 stundas

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

_gat_gtag_UA_*

Sīkdatni uzstāda Google Analytics, sīkdatne nesatur nekādu lietotāja informāciju, to izmanto, lai nodrošinātu pieprasījumu limitēšanu (neveidotos dublēti vienādi pieprasījumi)

1 minūte

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

jv_store_F1xlu5sgS3_app_F1xlu5sgS3

Jivo čata sīkdatne, nepieciešama, lai uzturētu čatu.

12 stundas

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

jv_store_F1xlu5sgS3_client_F1xlu5sgS3

Jivo čata sīkdatne, nepieciešama, lai uzturētu čatu.

12 stundas

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

jv_store_F1xlu5sgS3_position_F1xlu5sgS3

Jivo čata sīkdatne, nepieciešama, lai uzturētu čatu.

12 stundas

Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktam

 

3.      Papildus informācija par analītiskajām sīkdatnēm

Analītisko sīkdatņu pārvaldībai tiek izmantots korporācijas Google Inc. radīts rīks Google Analytics, kas nodrošina tīmekļa vietnes apmeklētāju paradumu analītikas pakalpojumu, kas tiek nodrošināts saskaņā ar korporācijas Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (vairāk informācijas šeit: https://policies.google.com/terms?hl=lv) un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (vairāk informācijas šeit: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/). Google Analytics mērķis ir veikt vietnes apmeklētāju rīcības izvērtējumu un sagatavot par to apkopojošu pārskatu Pārziņa interesēs. Datu subjekta identifikācijas iespējas, ar datu minimizācijas algoritmu izmantošanas palīdzību, ir samazinātas līdz minimumam, tomēr iepriekšminētās darbības pilnīgu datu anonimizāciju nenodrošina un atsevišķos gadījumos datu subjekta identifikācija ir iespējama.

Reklāmas kampaņas efektivitātes nodrošināšanai, tiek izmantota Meta inc. (iepriekš Facebook) radītā sīkdatnes _fbp, kuras nolūks ir pielāgot reklāmas saturu, novērtēt reklāmas efektivitāti un tādējādi sniegt labāku pieredzi Tīmekļa vietnes izmantošanā. Vairāk par Meta inc. sīkdatnēm lasīt šeit: https://www.facebook.com/policies/cookies.

Svarīgi! Piekrišana, kas tiek sniegta analītisko sīkdatņu izmantošanai, vienlaicīgi ir arī piekrišana konkrēto, ar analītikas servisu saistīto datu nodošanai trešajai pusei – Google Inc. vai, attiecīgā gadījumā, Meta inc., kā arī, ņemto vērā izmantoto tehnoloģiju, personas datu, piemēram, IP adreses, nodošanai uz trešo valsti – ASV.

4.      Piekrišana un tās juridiskā nozīme

Piekrišana, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktam nozīmē, ka Tīmekļa vietnes apmeklētājs, izvērtējot visu pieejamo informāciju, tajā skaitā šo Sīkdatņu politiku, veic neaprobežotu izvēli piekrist vai nepiekrist noteiktu ne-funkcionālo sīkdatņu lejupielādei savā galaiekārtā. Pārzinis saglabā ar piekrišanas sniegšanu saistīto informāciju, nolūkā nodrošināt pierādījumus piekrišanas esamības faktam, proti, piekrišanas sniegšanas datumu, laiku, ģeogrāfisko vietu un daļu no Tīmekļa vietnes apmeklētāja izmantotās ārējās IP adreses (turpmāk – Metadati). Tā kā sīkdatņu darbības mehānisms ir īpašs, par lietotāja izvēli atsaukt piekrišanu (skatīt. 5.sadaļu), Pārzinis neuzzina, tādēļ ar lietotāja piekrišanas sniegšanu saistītajiem Metadatiem, tiek noteikts glabāšanas ilgums – viens gads, kas atbilst sīkdatņu pārvaldības rīka uzturētajām lietotāja darbībām. Ja lietotājam rodas jebkādi jautājumi, saistībā ar piekrišanu vai datu izmantošanu Tīmekļa vietnē, saziņai ar Pārzini vai tā norīkoto datu aizsardzības speciālistu izmantot Informācijā par personas datu apstrādi norādītos kontaktus.

5.      Sīkdatņu pārvaldības iespējas

5.1.  Tīmekļa vietnes apmeklētājam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt savu izvēli un atsaukt piekrišanu ne-funkcionālo sīkdatņu izmantošanai. Svarīgi! Sīkdatņu darbības mehānisms ir izveidots tādējādi, ka Pārzinim (Tīmekļa vietnei) nav iespējams iejaukties lietotāja galaiekārtas darbībā un jebkā ietekmēt tur esošās sīkdatnes: Tīmekļa vietne sīkdatnes var tikai uzstādīt.  Tādēļ, lai atsauktu savu piekrišanu, lietotājam ir jāveic patstāvīga sīkdatņu izdzēšana, ņemot vērā:

5.1.1.Pirmkārt, ir jāizdzēš tās ne-funkcionālās sīkdatnes, kuru izmantošanai iepriekš tika iedota piekrišana un Tīmekļa vietnes gadījumā tās ir: _ga, _gid, _gat_gtag_UA_*, kā arī ar Jivočatu saistītās sīkdatnes;

5.1.2.Otrkārt, ir obligāti jāizdzēš funkcionālā sīkdatne, kas ir saistīta ar sīkdatņu pārvaldības rīku, jo pretējā gadījumā, Tīmekļa vietne ne-funkcionālās sīkdatnes uzstādīs no jauna! Sīkdatņu pārvaldības rīka sīkdatne, kura jāizdzēš atsaucot savu piekrišanu: Cookie_available.

Svarīgi! Pēc sīkdatņu pārvaldības rīka darbībai nepieciešamo sīkdatņu dzēšanas, Tīmekļa vietnes apmeklēšanas gadījumā tā no jauna piedāvās iespēju sniegt piekrišanu ne-funkcionālo sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatņu izdzēšanas funkcionālitāte ir atkarīga no lietotāja izmantotā tīmekļa pārlūka, tādēļ Pārzinim nav iespējams sniegt vienotu aprakstu par darbību secību, sīkdatņu izdzēšanai. Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Pārzini vai pārziņa norīkoto datu aizsardzības speciālistu atbilstoši Informācijā par personas datu apstrādi norādītajiem kontaktiem!

5.2.  Lietotājam ir arī tiesības mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, tādējādi, ka sīkdatņu izmantošana nav iespējama vispār vai arī katras sīkdatnes lejupielāde prasa papildus apstiprinājumu, taču tas ir ārpus Pārziņa kontroles iespējām, turklāt patstāvīgs visu sīkdatņu izmantošanas liegums var radīt problēmas informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanai (piemēram, tīmekļa vietnes var neatvērties vispār, atvērties daļēji, var nebūt pieejamas attiecīgo tīmekļa vietņu iespējas u.tml.), tādēļ Pārzinis iesaka, rūpīgi izprast ar tīmekļa pārlūkprogrammas uzstādījumu maiņu saistītās sekas konkrētā lietotāja galaiekārtas darbībai un dažādu tīmekļa resursu izmantošanas iespējām.

5.3.  Ikvienam ir iespēja atteikties no analītisko Google Analytics sīkdatņu izmantošanas pilnībā, lejupielādējot un uzstādot Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku (atrodams šeit: https://support.google.com/analytics/answer/181881). Šis papildrīks sazinās ar tīmekļa vietnes Google Analytics JavaScript (piemēram, ga.js, gtag.js, analytics.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo tīmekļa vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics. Svarīgi! Pārzinis brīdina, ka minētā rīka izmantošana ir pilnībā lietotāja atbildība, un tā notiek saskaņā ar rīka īpašnieka licences noteikumiem, un Pārzinis nenes nekādu atbildību par jebkādām iespējamām sekām, kuras var iestāties, izmantojot minēto rīku.

 

6.      Papildus informācija par sīkdatņu pārvaldību

 

Svarīgi! Izdarītā izvēle un jebkuras darbības attiecas tikai uz konkrētas lietotāja galaiekārtas konkrētu tīmekļa pārlūku, nevis uz konkrētu indivīdu. Ja indivīds izmanto vairākas galaiekārtas, vairākus tīmekļa pārlūkus tad ikviena darbība ir jāveic katrā no tiem, tāpat arī darbības (resp.piekrišana vai nepiekrišana ne-funkcionālajai sīkdatnei) katrā atsevišķā galaiekārtā vai tīmekļa pārlūkā neietekmē izvēles un darbības citā. Tad, ja vienu un to pašu tīmekļa pārlūku vienā galaiekārtā esošā piekļuves kontā izmanto vairāki indivīdi, katra indivīda veiktās izvēles ietekmēs pārējo indivīdu izvēles, piemēram, katram ir iespējas veikt uzstādīto sīkdatņu izdzēšanu, izvēlēties uzstādīt jaunas sīkdatnes un Pārzinim nav nekādu tehnoloģisku iespēju to ietekmēt. Līdz ar to, lietotājam ir jāatbilst prasmīga lietotāja līmenim un patstāvīgi jāpārvalda savas galaiekārtas un tajās uzstādīto programnodrošinājumu, kā arī piekļuves pie galaiekārtu lietotāju kontiem.

 

7.      Politikas grozījumi

Vietnes sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Aktuālā sīkdatņu politikas versija ir publicēta interneta vietnē.

 

Pēdējās izmaiņas 2022.gada 20.aprīlī

 

 

 

Vai vēlaties pārdot vai izīrēt savu īpašumu?